23 Aralık 2017 Cumartesi

Kovmatik Kimdir Pest kontrol ürünlerinde Dünya markaları Türkiyede
Türk
Sanayi ve Tarımının çok ciddi  sorun olan
KUŞ lara artık profosyonel çözümler bulunuyor.                                            
 
Kuş kovucu sistemler
Konusunda Dünya devi olan BIRD-x (ABD) Türkiye Distribtörlüğünü yapan  Kovmatik 
kimdir.                                                 
                     
2012
Yılında kurulan 2be Satınalma A.Ş şirketi, PEST KONTROL alanında ki ürünlerini,
tescil ettirdiği “KOVMATİK” markası adı ile, ihtiyaç sahiplerine ve sektör
bileşenlerine sunmuş bulunmaktadır.
KOVMATİK
; sunduğu ürün yelpazesi ile ana felsefesi olarak belirlediği; HALK SAĞLIĞI ve
ÇEVRE SORUMLULUK BİLİNCİ ile, gelecek nesillere bırakılmak üzere aldığımız
emanete en iyi şekilde sahip çıkarak yoluna devam etmektedir. Tüm dünyada artan
bilinç sayesinde oluşturulan, yeni nesil pest kontrol yöntemleri, KOVMATİK adı
altında ülkemizde hizmete sunulmuştur.Böylelikle canlıların hayatı ile
değil,verdikleri zararlar ile mücadele benimsenmiş ve doğaya verilen ek
zararlardan korunmak hedeflenmiştir.
                                                                                                       
Dünyada
ki gelişmiş ülkeler ve sorumluluk sahibi girişimciler, ilgili konu ve bakış
açısına 10 larca yıl önce başlamış, yatırımlar yapmış, ARGE çalışmaları
geliştirmiş, bilimsel temellere dayanan uygulamalar ile her gün yenilikler
hedeflemişlerdir. Ülkemizde ise; sözkonusu yaklaşımlar ve yeni nesil yöntemler,
yeteri kadar araştırmadan sadece ticari kazanç noktasında bir faaliyet olarak
ele alınmış ve geniş bir bakış açısı ve kurumsal sorumluluktan uzak
mantıkla,ürün tedarik edilerek satışa sunulma yöntemi ile uygulanmıştır. İşte
bizde buradan yola çıkarak, dünyada ki 
gelişmeleri  1 yıllık inceleme sürecine
tabi tuttuk. Pest kontrol ve kovucu cihazlarda gelinen noktada dünyadaki iki
firmanın öne çıktığını tespit ettik. İncelemelerimiz sonucunda; Marka,kalitesi
ve etkinliğine güvendiğimiz, BIRD-x ( ABD ) ve Swıssınno ( İsviçre)  ürünlerini,Distribütörlük anlaşmasını
2015  yılında imzalayarak ülkemize
getirdik.1964 yılından bu yana
bilimsel yöntemlerle kuş sorunlarına çözümler üreten BIRD-X’ in, 3 yıldır
Türkiye Distribütörlüğünü yapmaktayız. Ülkemiz,bulunduğu coğrafi konum
itibariyle, kuş ve diğer yabani hayvanlara zengin yaşam ve göç alanları
sunmaktadır.Ülkemizde faaliyet gösteren Üretim tesisleri,Sanayi kuruluşları,  küçük veya büyük işletmelerin  tarım ve hayvancılık ,yerleşim alanları, konutlar,
alış veriş merkezleri,  lojistik
üstler  vb. yerleşkeler aynı zamanda
bahsi geçen canlılarla ortak yaşama alanları özelliği taşımaktadır.Doğal olarak
söz konusu canlıların yaşamsal faaliyetleri ve etkileri, toplumsal ve
işletmesel bazlı çok önemli sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Öyle ki bu
sorun tarımda, hayvansılıkta depolama ve lojistik işlemlerde ciddi sıkıntılar
oluşturabilmekte,ekonomik kayıplara sebebiyet verebilmekte, ihracat yapılan
ürün kalitesini düşürebilmekte, hijyen kurallarını delebilmekte , ürün mamul
veya hammaddenin kalitesini bozabilmekte, metabolik atıkları ile asit ve
bakteriler oluşturarak solunum yoluyla insan sağlığını
etkileyebilmektedir.  Ekolojik dengeleri
gözeterek geliştirilen, kuşlara zarar vermeden İNSANCIL- ÇEVRECİ- DOĞAL- TOKSİN
İÇERMEYEN yeni nesil yöntemler sayesinde, hayvanlara bir zarar verilmemekte,  yaşam hakları elinden alınmadan toplum ve
işletmesel bazda alınan önlemler ile zararlarından korunulabilmektedir.
Bahsi geçen canlılardan en büyük zarar potansiyeline sahip olan hangisi
ve sorunun büyüklüğü ne ölçekte ?
KUŞLAR !!!
Belki de pek çok insanın tahmin edemeyeceği şekilde,ekonomik ve sağlık merkezli
etkileri ile en büyük olumsuzluk potansiyeli kuşlarda. Binalarda yuvalanmış kuşlar,
özellikle işletmelere çok ciddi maliyetler 
getirebilmektedir. Öyleki bazı işletmelerde, kuş dışkılarını temizlemek ve
alana kuş sokmamak için personel istihdam edildiği dahi tarafımızdan
gözlemlenmiştir. Bu durum riski yüksek ve ek olumsuzluklar barındıran bir
çalışma seyri ortaya çıkarmakta ve kalıcı çözüm elde etmek mümkün olmamaktadır.
Oluşan zararlara yönelik örnekleme yapılması gerekirse; bir yem üretim
fabrikasında kuşların tükettiği ürünün işletmelere maliyetinin, aylık 20-30 bin
tl olabildiği görülmektedir. Farklı bir bakış açısı ile, bınaların dış
cephelerine, fabriklarının  demir
aksamlarına, ilginçtir tarihi eserlere, bıraktıkları dışkılar ile yapılarda
kalıcı hasarlar oluşturmakta ve 1/3 oranında kullanım ömürlerini azaltabilmektedirler.
Yine üretimi
bitmiş ve nakliye aşamasında depolarda bekletilen pek çok ürünün,paletlenmiş ve
paketlenmiş halde,kuş dışkıları ve kuş varlığı nedeniyle,kalitesinde kayıplar
oluştuğu,müşteri memnuniyetinin azaldığı,hatta üretici firmalara ek cezai
müeyyideler ile ekonomik kayıpların oluştuğu görülmüştür.
Tarim ve
hayvancılıkta kuşların verdiği zarar ve hasar oldukça yüksektir. Öyleki
sektörede üretinen meyve sebze ve hayvancılıkta maliyetleri minimum % 10
artırmakta verimliliğide en az %10-12 Düşürebilmektedir. Bununda parasl
boyutunu düşündüğümzde çok ama çok ciddi boyutlara vardığını görebiliriz.www.kovmatik.com  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder